Skip to main content

Hitachi

Hitachi Healthcare Turkey Sağlık Sanayi A.Ş.

APERTO Lucent

Hitachi Açık MRI'den Yeni Sistem

Daha güzel, daha dikkatli, daha kesin. APERTO Lucent görüntü kalitesini takip etmektedir. Hitachi'nin görüntüleme teknolojilerinin en üstüne oluşturarak, APERTO Lucent, görüntüleme tanısını bir sonraki seviyeye geçirmektedir.

Her gün evrim geçirmeye devam eden MRI sistemi. Yeni dizilerin ve daha verimli donanımın dış yüzü ------ Açık MRI evrim geçirmeye devam ediyor Yeni APERTO Lucent, daha yüksek manyetik alan MR sistemi için Hitahi tarafından yeni geliştirilen primeFSE*1 ve CE-Perfusion *1 gibi yeni ölçüm fonksiyonlarıyla birleştirilebilmektedir. Ek olarak, yeni tasarlanmış görüntü yapılandırma sisteminin dahil edilmesi, yüksek çözünürlüklü görüntülere karşılık gelen 2048x2048 görüntü yapılandırma*2 gerçekleştirmektedir.

RADAR*1

MRI tanısında, hareketten oluşan yapay olguların etkileri dikkate alınmalıdır. Yeni özelliğimiz, yalnızca T2W1 ile değil aynı zamanda ihtiyaçlarınız için herhangi bir kesiti elde eden T1W1 ve FLAIR ile de kullanılabilen RADAR hareketten oluşan yapay olguları ortadan kaldırmaktadır. Bu özelliğin klinik uygulamalarda geniş ölçüde kullanılacağına inanıyoruz.

Yapay olgulardan oluşan problem MRI görüntülemede kaçınılmazdır. Hitachi'nin RADAR'ında k-space fonksiyonu, eksen olarak k-space merkeziyle ışınsal olarak doldurulmaktadır. Bu ayırıcı uygulamayla, spesifik yönlerde oluşan hareket sonrası yapay olgular bastırılabilmektedir.

primeFSE*1

primeFSE, yalnızca en uygun hale getirilmiş eko düzenlemeyi değil, aynı zamanda SE dizisiyle aynı algıya sahip parametre ayarlarını da mümkün kılmıştır. Bu, FSE dizisinin sahip olduğu özelliklerin aktif kullanımına olanak vermiştir.

Mevcut FSE'de gerekli ekolar, k-space'in merkezinde düzenlenmiştir, ancak kalan ekolar en uygun hale getirilemediğinden, kesintiden oluşan yapay olgu kolay şekilde ortaya çıkabilmiştir. The primeFSE, yalnzıca kesintiden oluşan yapay olguyu bastırmakla kalmaz, aynı zamanda etkin TE'nin serbest şekilde ayarlanmasını da sağlar.

APERTO Lucent : Birinci Kalite Açık Tasarım

Herkes için nazik şekilde fonksiyon gösteren açık tasarım arayışında. Lucent'in konforu ve güzelliği aşırılığın da ötesine geçmektedir.

MRI, "görüntülemede vakit alma" ve "tetkikleri yapılanların hareketine karşı zayıflık" gibi özelliklere sahiptir. MRI'den iyi görüntüler alabilmek için tetkikleri yapılanların işbirliği yapmalarının kaçınılmaz olduğunu da söyleyebilirsiniz. APERTO Lucent, yalnızca Hitachi'nin Açık MRI sistemlerinde olan tek sütunlu yapısı sauesinde geniş bir açık alana ulaşmıştır. Bu, tetkikleri yapılanların işbirliğini çok daha kolaylaştırır şekilde, kapalı MRI ile kıyasla daha konfolu tetkik ortamını tetkikleri yapılanlara sunmaktadır.

Açık Tasarım

Sütunun ofset pozisyonu, gantri merkezine girmeye yönelik ışık sistemini daha kolay hale getirmektedir. Bununla birlikte, tetkiki yapılacak kişiye, güvenlik algısı verecek renkli bir şema, tetkik odası içindeki aydınlatılan ortamı dikkate almada uygulanmaktadır.

Ayak pedalı

Ayak pedalları, masanın yukarı, aşağı veya geriye ve ileriye hareketine olanak vermektedir. Ellerin serbest olması yalnızca üretilen işi geliştirmekle kalmamakta, aynı zamanda tetkiki yapılanlar için titiz özen göstermeyi sağlamaktadır.

Masa Yüksekliği

Masa, küçük çocukların ve yaşlı hastaların daha az zahmetle masaya uzanmalarına ve masadan kalkmalarına olanak vererek yaklaşık olarak 450mm'ye kadar alçaltılabilmektedir. Dikey hareketler de motor sürüşlüdür.

Yana Kayış

Gantrinin içerisindeki masanın yana kayış hareketi mümkün olduğundan, orta hattın dışında olan vücut bölgesinin (omuz eklemleri, düz eklemleri vb.) mıknatıs alanının merkezine ayarlanması da mümkündür.

APERTO Lucent : Birinci Kalite İşletim

APERTO Lucent'in mükemmel arayüzünün üretimi. Düzgün ve hassas işlemlere ait ortamla mümkün olan tıbbi uygulamada yüksek güvenilirlik.

Bir MRI sistemi olarak temel performansı dahil işletilebilirlik açısından APERTO Lucent geniş ölçüde geliştirilmiştir. Ek olarak, sistem yalnızca görüntüler elde etmekle kalmaz, aynı zamanda elde edilen görüntü bilgisinin paylaşılan kullanımı için IHE KIN fonksiyonu* ve IHE CPI fonksiyonu* ile uyumludur. APERTO Lucent, görüntü bilgisinin paylaşılan kullanımına önem veren bir Açık MRI'dir.

Parametre Kılavuz Fonksiyonu

Bu fonksiyon, uygunsuz şekilde girilmiş olan parametrelerin yerini tutabilen birçok parametreyi otomatik olarak görüntüler.

Gözcü Müşteri Desteği

Sabil olarak kullanılabilen bir sistemin, hem sistemi işleten kişi hem de tetkik uygulanan kişi için önemli olduğuna inanıyoruz. Gözcü müşteri desteği, kullanıcılar için APERTO Lucent'in stabil kullanımını sağlamak amacıyla bulunmaktadır.