Skip to main content

Hitachi

Hitachi Healthcare Turkey Sağlık Sanayi A.Ş.

HI VISION Preirus

[Saf Görüntü] Daha güvenilir görüntü kalitesi için
Hitachi'nin kendi ileri teknolojilerini tamamıyla kullanarak geliştirdiği Ultra BE [Ultrason Geniş Bant Motoru] tarafından gerçekleştirilen [Saf Görüntü]. Probdan, ön motordan arka uca daha öncesinde hiç görülmeyen yüksek çözünürlüklü görüntülere olanak vererek tamamıyla yenilenmiştir.

[Süper Esnek Tasarım] Daha yüksek işletilebilirlik için
LCD monitör ve kontrol paneli esnek şekilde hareket ettirilebilir. "Gözlem" ve "işletim" birleşik olduğundan, herhangi bir tetkik ortamında bile serbest işletim ortamı sağlanmaktadır. [Pure Image (Saf Görüntü] güzel ve net görüntüler sunmaktadır. Yüksek görüntü kalitesine ait belirleyici faktör, prob, ultrason güç çevirici ve dijital sinyal işletim devresi olabilir. Tüm devreleri Hitachi grubunun katılımcı güçleri tarafından üstün gayretle yenilenmiş [Preirus]. Tek kristalli prob ve Ultra BE (Ultrason Geniş bant Motor) ile sunulan güzel ve net görüntüler.

Ultra BE Ultrason Geniş Bant Motoru

Ultrason tarayıcılar için özelleştirilmiş olan dijital sinyal işletim devresi Ultra BE yüksek seviye ultrason ışın formasyonu ve görüntü işletimi gerçekleştirmektedir.


Tek Kristalli Prob

Tek kristal, piezoelektrik eleman olarak kabul edilmektedir. Ultrason probunda, tek kristal, piezoelektrikli seramiklerden daha yüksek hassasiyet ve daha geniş bant gerçekleştirmektedir.

HI VISION Preirus : Temel performans

HI Compound (Bileşen)

Ultrason ışını gerçek zamanlı olarak ve çok yönlü olarak iletilmekte ve alınmaktadır, ayrı ayrı görüntüler birleştirilmektedir. Benek parazitlerinin azaltılması ve kontrast çözünürlüğünün geliştirilmesi lezyonların net şekilde gözlemlenmesine olanak vermektedir.

HdTHI

Hitachi'nin geniş bant teknolojileri harmonik sinyalleri sınıra kadar genişletmeyi ve düşük frekanslı bağlı görüntüleri bile görüntülemeyi başarmıştır. Bu özellik çözünürlüğü ve derinlik hassasiyetini geliştirmektedir.

HI REZ
HI REZ fonksiyonu, yüksek hızlı hesaplama, yapıları çıkarma ve dokuları artırmak için Ultra BE'yi kullanır. Bu özellik, kontrast çözünürlüğü ve S/N'yi geliştirmektedir.

HI Zoom (Zum)
Görüntüleri genişletmek için en uygun arama parametrelerini otomatik ayarlama ve HI Zoom hem çözünürlüğü hem de kare hızını geliştirmektedir.

Kodlu
Kodlu iletim ve alım ile spatiyal çözünürlüğün bozulması bastırılır ve derinlik hassasiyeti geliştirilir. Hitachi'nin gelişmiş hibrit sistemi, daha ileri penetrasyonun geliştirilmesini gerçeğe dönüştürmektedir.

Trapezoit görüntü

Lineer prob ile trapezoit görüntü artık kullanıma hazırdır. Bu özellik tanısal görüntü alanını genişletmektedir.

Fine Flow (İnce Akış)
Yüksek kare hızı ve yüksek çözünürlüklü renkli ekran fonksiyonu "Fine Flow (İnce Akış)" birleştirilmektedir. Bu özellik, kan damarlarından gelen aşırı akışı azaltır ve ince kan akışının görüntülenmesini sağlar.

HI VISION Preirus : Uygulamalar

Gerçek Zamanlı Doku Elastografisi (RTE)

Dokulardaki bozulmayı görüntüler ve sertlik bilgisi sağlar. Kötü huylu/İyi huylu tümörlerin ayırt edici değerlendirmesine yönelik yaklaşım adımıdır.

Gerilme Oranı

Elastografi görüntüsünde, iki lokasyondaki gerinim oranı niceliksel olarak karşılaştırır. Örnek olarak, göğüs uygulamasında, hedef lezyon arasındaki yağ dokusunda bulunan gerinim oranın elde edilebilir. Doku karakterizasyonu ve benzerinin araştırmasında kullanılabilir.

Gerçek Zamanlı Sanal Sonografi (RVS)

Gerçek Zamanlı Sanal Sonografi (RVS), BT, MR ve US'den gözlemlenen ultrason görüntüsüyle ilgili bir MPR görüntüsü çıkarma fonksiyonudur. Ultrason tetkiklerinin eğitim sistemi dahil ultrason kılavuzu altında tedavi destek fonksiyonu olarak, çeşitli uygulamalar için kullanılabilir.

Çift Doppler
İki numune noktasını saptayabilen Çift Doppler, sadece kan akış Doppler'inin değil, aynı zamanda doku Doppleri'nin de kombinasyonuna olanak verir. Bu özellik, sol ventrikül diyastolik fonksiyon endekslerinin biri veya içe/dışa akış ve aynı kalp atımındaki benzer yapıların ölçümüne olanak vermektedir.


PW ve TDI


PW ve PW


TDI ve TDI

2B Doku İzleme

Bu özellik, bir piksel birimindeki miyokardiyumu tanır ve bunun hareketini izler. Uygulama aralığı, %WT'nin hesaplamalarından dinamik çalışmalara kadar daha da genişletilmektedir.

Renkli Doku İzleme

2B Doku İzlemeye sahip her bir segment için %WT görüntüleme fonksiyonudur. Miyokardiyumun dinamikleri basit şekilde kavranabilir.

LA İzleme

Bu, atriyum duvarının hareketini otomatik olarak izleyerek bir grafik olarak kardiyak hacminin varyasyonunu görüntüleyebilir. Grafikteki ölçümler ve izleme sonuçları çıkarılabilir.

Kontrast Uyumlu Görüntüleme (CHI)
Kontrast fonksiyonu, Hitachi'nin gelişmiş WPI (Geniş Bant Atım Çevirme) özelliğini kullanır ve iyi hassasiyet renklendirmeye olanak verir. Yalnızca, ince kan akışının görüntülenmesini geliştiren MT (Mikrobaloncuk İz Görüntüleme) değil, aynı zamanda aynı anda normal B-modu ve kontrastlı görüntüyü görüntüleyen alternatif mod ile kullanılabilmektedir, böylece, tedavi etkisi ve benzer hususların kararı gibi eşitli klinik uygulamalarda rol oynayabilen bir fonksiyondur.

HI VISION Preirus : İşletilebilirlik

Ultrason Kokpiti

Operatörün tetkiklere konsantre olabileceği şekilde yeni GUI (Grafik Kullanıcı Arayüzü) hedeflenmiştir. Bu yeni basitleştirilmiş ve geliştirilmiş Ultrason Kokpiti, monitörden gözünüzü ayırmadan görüntülerin ayarlanmasına olanak vermektedir.

Akıllı Dokunuş


Vücut işareti menüsü

Monitörün gözlemlenmesinde dokunmatik panel eklenmiştir. Görüntü kalitesinin ve benzer hususların ayarlanması gibi temel işlemler direk dokunmatik kontrolle yapılabilmektedir. Durumlara göre, sıkıntısız işletime olanak vererek yalnızca gerekli butonlar görüntülenebilmektedir.


[Süper Esnek Tasarım] Kolay kullanım konseptini değiştiren yeni tasarım

Preirus'da, esnek bir kol sayesinde dikey ve yatay olarak birlikte hareket ettirilebilen LCD monitör ve kontrol paneli tek ünite olarak birleştirilmektedir. Operatör, ister ayakta ister çömelmiş vaziyette olsun en iyi pozisyonda operatör tetkikleri gerçekleştirebilmektedir.

Kolay Konumlama

Kontrol panelinin ve monitörün birlikte kaldırılması ile bir harekette en iyi konuma getirilebilirler.

Hareket ederken görüntü alanını ve emniyeti koruyan kullanılabilirlik
Üniteyi hareket ettirirken, önden görünüşü güvenli hale getirmek için LCD monitör katlanabilir. Bununla birlikte, çeşitli kabloların düzenlenmesi uygun şekilde oluşturulmuştur.

Jel Isıtıcı

Hasta dostu jel ısıtıcı, operatörün kolayca erişebileceği lokasyonda düzenlenmektedir.