Skip to main content

Hitachi

Hitachi Healthcare Turkey Sağlık Sanayi A.Ş.

OASIS

Hitachi Açık MRI'den Yeni Sistem

Hitachi'nin "Açık MRI"den en son teknolojilerin kristali, yen nesil yüksek alanlı Açık MRI doğdu.

OASIS Özellikleri

• Süper iletken mıknatısın uygulanması, açık tasarım ile yüksek statik alan yoğunluğu gerçekleştirmektedir.
• Açık tasarımlı gantri, emniyet ve dostluk hissi sağlamaktadır.
• Hitachi'nin süper iletken MRI sistemleri ile geliştirilmiş görüntü tanılama uygulamalarını içermektedir.
• Spektroskopi gibi yüksek performanslı görüntüleme uygulamalara uygundur.
• Özellikle geliştirilen yüksek hassasiyete sahip solenoit alıcı coiller yüksek görüntü kalitesi sunmaktadır.
• Ofset destek ve yüzer masa ayarlama zamanını kısaltmaktadır.

FreeStyle - Serbest Stil Mıknatıs Görüntüleme

Açık Tasarım

Gantri tasarımının geleceği olan ofset destek, desteklerin soldan sağa asimetrik olarak konumlandırılmasıyla açık alanın verimli olarak kullanılmasına olanak vermektedir.

Kapalı Alan Korkusu Olan Hastalar için

Baş bölgesi görüntüleme dahil geniş eklem coilinin kullanılması, rahat yatar pozisyondaki hastayla görüntüleme sağlamaktadır.

Sınırlı Duruşa Sahip Hastalar için

Düz şekilde yatmakta zorluk çeken eğri fiziksel yapıya sahip hastalarda bile, gevşek ve esnek vücut coilinin kullanılması serbest şekilde duran hastada görüntüleme imkanı sağlamaktadır.

İri Fiziğe Sahip Hastalar için

Geniş boşluğa ve geniş masaya sahip açık gantri, geleneksel MRI ile görüntülemede zorluk çeken iri fizikli hastaların görüntülemesini kolaylaştırmaktadır.

Coilsiz Görüntüleme

Gantriye dahil edilen T/R vücut coili, alıcı coil giyilmeden görüntüleme yapılmasına olanak vermektedir. Uç derecede yüksek serbestlik derecesi ve kinematik vakalar gibi klinik birçok uygulama ile görüntüleme imkanı vermektedir.

Solenoit Alıcı Coil Teknolojisi

OASIS ∼ Süperiletken mıknatıs ve Açık tasarım birleşimi ve yüksek hassasiyetli coiller

Dikey mıknatıs alanı sistemine ait solenoit alıcı coil, önemli merkez alanının yüksek hassasiyetli görüntülenmesine olanak vermektedir. Hitachi'nin orijinal olarak tasarlamış olduğu dikey mıknatıs alanına yönelik alıcı coil, klinik bir görüntü içinde önemli olan merkez alanda yüksek olan hassasiyet özelliği katmaktadır. Bununla birlikte, hassasiyet homojenliği yeteri kadar iyidir ve çap, daha ileri hassasiyet gelişimi için beklentisi olan hastalara daha da uygun olacak şekilde daha küçük hale getirilebilmektedir.

Yüksek Hassasiyet

Dikey mıknatıs alanı sistemine ait alıcı coil, yatay mıknatıs alanı sistemiyle kıyaslandığında kendi yüksek hassasiyet özelliği katmaktadır. Özellikle, klinik görüntülerde önemli olan merkez alanındaki yüksek hassasiyet, yüksek SN oranına sahip görüntülere olanak vermektedir.

Yüksek Homojenlik

Solenoit alıcı coil yüksek istikrara sahiptir ve yatay mayetik alan sisteminin çok dizilimli alıcı coiliyle yaygın olan coilin yakınındaki halasyon hafiflemektedir. Özellikle, vücut yüzey üzerindeki yağ dokularının sinyallerinin güçlü olması zordur, bu yağ bastırma için önemlidir.

Hızlı Görüntüleme

Hitachi'nin paralel görüntüleme teknolojisi "RAPID" dahil edilmektedir. Solenoit alıcı coile dayanan RAPID coilinin görüntüleme yönünde yüksek hassasiyete ve yüksek derecede serbestliğe sahip olması sayesinde, görüntüleme zamanı verimli ölçüde kısaltılmaktadır.