Skip to main content

Hitachi

Hitachi Healthcare Turkey Sağlık Sanayi A.Ş.

ProSound F75 Premier

Doğal Ergonomi

Doğal duruşla tetkiklerin yapılmasının, kas iskelet hastalıklarının ortaya çıkmasını azalttığı bilinmektedir. Monitörünün ve işletim panelinin mükemmel esnekliğiyle ProSound F75 PremierCV, farklı tetkik ayarları için stressiz kullanılabilir FIT sunmaktadır.

Daha doğal ve keyifli tetkikler

Doğal duruşla tetkiklerin yapılmasının, kas iskelet hastalıklarının ortaya çıkmasını azalttığı bilinmektedir. Monitörünün ve işletim panelinin mükemmel esnekliğiyle ProSound F75 PremierCV, farklı tetkik ayarları için stressiz kullanılabilir FIT sunmaktadır.

ProSound F75 PremierCV, daha az kullanıcı zahmetiyle tetkik sonuçları almanızı sağlar.

Tetkike ait iş hacmini geliştirmek amacıyla ProSound F75 PremierCV, tetkik öncesi ayarlamalardan tetkik sonrası veri yönetimine kadar farklı fonksiyonlar sunmaktadır. İşlemler, ihtiyaç duyduğunuz hızlı ve derin tanı için görüntü yakalamanızı sağlayarak basit ve sezgiseldir. Hızlı Ayarlayıcı, Otomatik Ses Hızı Ayarı ve diğer görüntü optimizasyon fonksiyonları, geniş bant uygulamalarında hızlı tetkiki destekler.


Basit işletimle tetkik sonuçlarına ulaşma

İhtiyaç duyduğunuz görüntüleme koşulları, tetkik akışına müdahale etmeden bir tuş dokunuşuyla ayarlanmaktadır. Tercih edilen koşullar, aşağıdaki gibi farklı özelliklere göre yerinde kaydedilebilmektedir:
• Hastanın fiziki yapısı ve hedef alanları.
• Morfolojik gözlem ve niteliksel tanı gibi tetkik amacı.
• Damar tetkiklerinde kan akış hızı ve aralığı.


Image Optimizer (Görüntü İyileştirici)

• B-modu: Parlaklık sürekli olarak kontrol edilir ve kullanıcının tercihini karşılamak için bir tuş dokunuşuyla ayarlanabilir. Eşzamanlı olarak ses hızının ayarlanmasıyla odak da en uygun hale getirilebilir.
• D modu: Normal olarak sık ayarlamalara gerek duyan hız aralığının anlık optimizasyonu. Otomatikleştirilmiş referans hattı değişim fonksiyonu da eklenmiştir.

ProSound F75 Premier CV : Yatırım Getirisi

Giderek genişleyen klinik uygulamaları desteklemeye devam etme

ProSound F75 Premier, yalnızca geniş çeşitliliğe sahip problar olduğundan çok yönlü değildir. Bu kompakt, özelleştirilmiş sistem, ayrı ayrı uygulamalarda da idealdir ve tanıya yardımcı olmak adına ölçüm ve raporlama fonksiyonlarıyla da gelmektedir.

Özelleştirilmiş Tanıları Desteklemek için Fonksiyonlar ve Analizler

• 2B Doku İzleme (2DTT)
• TDI Analiz
• Stres Eko
• Çift Doppler
• eTRACKING (erken aterosklerosis değerlendirme paket)
• Otomatikleştirilmiş IMT Ölçümü
• Lineer güç çevirici kullanan CW Doppler
OB/GYN (Obstetrik/Jinekoloji)
• RT-3B (4B)
• Rendering Mode Mix
• 4B gölgeleme
• Uzaysal Zamansal Görüntü Korelasyonu (STIC)
• Dinamik Ağır Çekim Ekranı (DSD)
• Konveks prob kullanan CW Doppler
• Abdomen
• Kontrast Eko
• Freehand (Serbest El) 3B
• Flow (Akış) 3B
• Otomatikleştirilmiş Hacim Ölçümü
• Süperfisyal Organlar
• Gerçek Zamanlı Elastografi
• Genişletilmiş Görüntü Alanı (EFV)
• Trapezoit Görüntü
• Süperfisyal alanlar için 3B güç çevirici
• Damarlanma

Ultrason Endoskopları (Olympus Medical System Corp. tarafından üretilen)
Konveks tarama gastrovideoskopları genel olarak endoskopik ultrason kılavuzlu ince iğne aspirasyonu için tasarlanmaktadır. Geniş 180 derecelik ultrason tarama aralığı ve Renkli Doppler fonksiyonu, kan damarları ve lenf düğümleri arasındaki ayrımı yapma olanağı verir ve de ilgi alanını saran tüm yapıların kapsamlı görüntülemesini sunar.

Radyal tarama gastrovideoskop
Radyal tarama gastrovideoskop, 360 derecelik geniş tarama aralığını kapsar ve hastalıkların erken saptamasını ve evrelendirilmesini destekler. Bu sistem, hareketli nesnelerin renkli olarak görüntülenmesiyle kan damarlarının lenf düğümlerinden ayrılması için kullanışlı olan Renkli Doppler fonksiyonuyla donatılmaktadır. Bu fonksiyon pankreatobiliyer bölgede daha kolay oryantasyona da olanak verir.

Konveks tarama bronkofibervideoskop
Gerçek zamanlı endobronşiyal ultrason kılavuzlu transbronşiyal iğne aspirasyonu (EBUS-TBNA) için özellikle tasarlanmaktadır. Yüksek çözünürlüklü görüntü kalitesi ve yüksek hassasiyetli Renkli Doppler ile sistem, akciğer kanserinin tanılanması ve evrelendirilmesi için mediyastinal ve hilar lenf düğümlerinde daha güvenli ve daha hassas biyopsiye olanak vermektedir.

Konveks tarama gastrovideoskop (ileri-görüntüleme)
İleri-görüntüleme skobu, müdahaleli EUS uygulamalarına odaklı kullanıcılar için tedavi opsiyonlarını genişletmektedir. Düz kanal portu endoterapi cihazları üzerinde artan kontrol sağlamaktadır. Daha dar 90 derecelik tarama ultrason aralığı, rijit kısmını daha kısa hale getirmektedir.

ProSound F75 Premier : Doğru Tanılar

Hasta Bağımlılığının Azaltılmasına yönelik ProSound F75 Premier Özellikleri

Tam Açıklık Apodizasyonu (FAA)
Tam Açıklık Apodizasyonu, yatay asimetrik apodizasyona olanak vererek daha derin alanlar için önemli derecede hassasiyeti artırmak adına çalışan tüm kanallara sahip sinyalleri işler ve her iki görüntü ucunda hassasiyete odaklanır. Sistem, görüntünün her dört köşesine gelişen hassasiyet ve çözünürlükle yüksek oranda düzenli ve keskin görüntüler sunar.

Doku Adaptif Teknoloji

Otomatikleştirilmiş ses Hızı Ayarı dahil teknolojiler geliştirilmiş çözünürlüğe sahip yepyeni görüntü sunar. Tek hareketle, en uygun ses hızı ayarı sayesinde hedefe odaklanılır.

Net İletim Teknolojisi (Net TT)

Güçlü iletişim ve yüksek etkin enerji dönüşümüne sahip güç çeviricinin kullanımının birleştirilmesiyle, ultrason sinyalleri minimum enerji kaybıyla hastaya ulaştırılır. Daha fazla penetrasyon ve Doppler hassasiyetiyle sonuç veren görüntüler daha güvenilir tanıya katkıda bulunur.