Skip to main content

Hitachi

Hitachi Healthcare Turkey Sağlık Sanayi A.Ş.

SCENARIA

SCENARIA, BT'ye ait genel trendi değiştirecektir

0.35s/rot Komple vücut tarama

SCENARIA, BT'ye ait genel trendi değiştirecektir.

Kısa zamanda geniş bir alanı tarama ve yüksek hassasiyete sahip görüntülere elde etme isteği - bunu elde edebilmek için yüksek hızlı tarama rotasyonu sebebiyle İlgi Alanının çevresinde çözünürlüğün bozulması gibi birçok teknik engel vardır. En son teknoloji yüksek hızlı veri örnekleme teknolojilerimiz, yalnızca kardiyak tarama değil, aynı zamanda komple vücut tarama için kullanılabilen 0.35s/rot tarama gerçekleştirdik, SCENARIA.

Hastanın ihtiyaçlarına tam olarak cevap vermek için operatör ve hekim, görütnü kalitesi, iş akışı ve kullanıcı dostluğu saflaştırıldı. Hitachi, hiçbir oda gerektirmeyen geniş kapsamlı BT sistemini hedeflemektedir. 64kanallı/128kesitli BT SCENARIA yeniden doğdu.

SCENARIA : Hız ve Görüntü Kalitesi

Yalnızca kalp için değil, aynı zamanda abdomen ve alt ekstremite gibi komple vücut bölgeleri için de kullanılabilir 0.35s/rot; ince sesli taramada farklı yapay olguları azaltan CORE yöntemi, bu özellikler hem yüksek hızlı tarama hem de yüksek görüntü kalitesi elde etmektedir.

Yüksek hızlı görüntüleme oranı

Maksimum İlgi Alanı boyutunun taranması için bile periferik alandaki yeterli veri yoğunluğunu güvence altına almak için yalnızca kalp değil, aynı zamanda tüm bölgeler de 0,35 s/rot'da taranabilir. Bu, yalnızca SCENARIA için geliştirilmiş maksimum 2,880 görüntü/s veri toplama sistemine ait yüksek hızlı görüntüleme oranıyla gerçekleştirilmektedir.

CORE yöntemi (3B görüntü yapılandırma algoritması)

CORE (Koni ışını yapılandırma) yöntemi, piksel başına yapılandırma için kullanılan elde edilmiş veri aralığını en uygun hale getirmektedir. Detektörün komple aralığı verimli olarak kullanılarak, Feldkamp yöntemine kıyasla daha fazla veri kullanılabilir olmaktadır. İnce sesli taramadaki kaburga kemiğinden oluşan çizgisel yapay olgular ve bağırsak yolunun hareketinden oluşan hareket yapay olguları azaltılabilmektedir, iyi kalitede görüntüler elde edilmektedir.

SCENARIA : Düşük Doz

Intelli IP – düşük doz sebebiyle oluşan görüntüdeki paraziti azaltmak için yeni bir teknik IntelliEC – tanılanabilir seviyede görüntüdeki paraziti kontrol etme tekniği Minimum doz farklı konseptlere sahip iki teknikle uygulanmaktadır.

Intelli IP Advanced

Yeni gelişmiş mod, geleneksel Intelli IP'ye kıyasla istatistiksel işletim eşsizliğinin geliştirildiği yinelemeli işletim olan Intelli IP, Intelli IP Advanced'e eklenmiştir. Özellikle, Intelli IP Advanced, yinelemeli işletim ile yüksek hassasiyete sahip istatistiksel modele dayanan projeksiyon alanındaki paraziti azalttıktan sonra, görüntü alanındaki anatomik ve istatistiksel özelliklere dayalı görüntü kalitesini ayarlayan bir işletimdir. Görüntü paraziti ve çizgili yapay olguların miktarını büyük oranda azaltabilir.


IntelliEC Plus

Bu yeni özellik, Intelli IP Advanced'in sağladığı parazit azaltma hususunu göz önünde bulundurarak tüp akımını hafifletir. Intelli IP özelliği olmayan AEC'ye nazaran hedef SD'ye düşük tüp akımıyla kolayca ulaşılabilir. Hem yinelemeli işletim hem de doz optimizasyonu uygulanarak daha verimli doz azaltma beklenebilmektedir.

SCENARIA : Doz Bilgisi

Uygun doz kontrolüne sahip olma her zaman gereklidir. Ekranda yalnızca doz bilgisi görüntülenmez, bununla birlikte, komple tesis içinde paylaşılabilir, böylece doza ait bilginin korunması için uygun bir ortam sağlanır.

Basit Doz Raporu

Doz bilgisi, ikincil çekim olarak kaydedilebilir ve BT görüntüsü olarak PACS'e gönderilir. Talepte bulunan hekim, PACS'in görüntü izleyicisini kullanarak BT görüntüsüyle birlikte doz bilgisini kolayca onaylayabilir.

DICOM Dose SR

Doz bilgisi, yapılı rapor olarak PACS'e gönderilebilir. 2008 yılında resmi olarak standart hale getirilmiş DICOM standardını kullanır.

SCENARIA : Kardiyak Tarama

Yüksek hassasiyette kalp taramasıyla birlikte, maruz kalma oranı da azaltılmaktadır. Taramadan sağlık kontrolüne kadar farklı uygulamalar için kullanılan kardiyak BT tarama daha basit ve daha erişebilir yapılmaktadır.

IntelliCenter

Yana kayabilen masa kullanılarak spatiyal çözünürlüğün geliştirilmesi

SCENARIA, masanın yanal yönünde esnekliği artırmış olan yana kayabilen mekanizmaya(*) olanak vermektedir. Rotasyon merkezindeki tarama alanını komunlandırarak, spatiyal çözünürlüğün geliştirilmesi beklenmektedir. (*Opsiyonel)

Kardiyak vakada daha az maruziyet oranı

Kardiyak Bow Tie (Papyon) Filtre (röntgen telafi filtresi), standart olarak donanıma eklenmektedir. Masanın yana kayar mekanizmasıyla birlikte filtrenin kullanılmasıyla vücut filtresine göre daha dar röntgen ışını sağlandığından, maruziyet oranı komple alan için (İlgi Alanını içinden ve dışından) 1/4 ve İlgi Alanının dışı için 1/3 oranda azaltılabilmektedir.

IntelliEC Kardiyak

IntelliEC Kardiyak, kardiyak devrinin aşamasına dayanan retrospektif altında tüp akımını hafifletmektedir. Bu fonksiyonla, tarama, diyastol süresince en uygun hale getirilmiş doz ve sistol süresince de düşük doz ile yapılabilmektedir. Bu bağlamda, uygun doz miktarına sahip kardiyak taramasına kıyasla, düşürülmüş doz elde edilebilir. Doz modülasyonu (hafifletme) 2 aşamaya kadar ayarlanabilir ve maksimum doz her biri için ayarlanabilir.

CardioConductor (Tavsiye edilen kardiyal tarama parametreleri ayarı)

CardioConductor, nefes tutma uygulaması süresince kalp hızı aralığını kullanarak tavsiye edilen tarama durumunu otomatik ayarlayan fonksiyondur. Nefest tutma uygulaması, hem konsoldan hem de tarayıcıda (Touch Vision) gerçekleştirilebilir. Tarama durumu ayarı, farklı tarama durumlarına bağlı olarak basit tarama üzerine ağırlık uygulayan "Otomatik" veya durumu kişileştirmeyi sağlayan "Manüel" fonksiyonlardan seçilebilir.

CardioHarmony(*) (Otomatik kardiyak aşama seçimi)

Hareket seviyesi, komple kalp için evre başına oluşturulan görüntülere dayalı şekilde çıkartılır. Sistem, kalp atımındaki minimum hareket evresini arayacak ve en uygun yapılandırma evresini önerecektir. Kardiyak BT iş akışı için dar boğaz olması sebebiyle en uygun evreyi arama zamanı minimum olarak bir dakika içinde azaltılabilir. (*Opsiyonel)

SCENARIA : Tasarım

SCENARIA'nın tasarımıyla uygulama altına aldığımız açıklık ve rahatlıktır. Hastaya rahat ortam sağlanması, teknisyenin iş yükünü hafifletebilir ve de stabil tetkikler sunar.

Açık tasarım

Geniş tünel Normal aralığın çapından 50mm daha büyük olan geniş tünel, yalnızca geniş hatlara sahip hastalar için değil, aynı zamanda kollarını kaldırmada zorluk yaşayan daha yaşlı hastalar için kullanışlıdır.

Geniş masa ve yana kayar masa Hem sağa hem de sola 80mm hareket eden “475 mm geniliğe sahip geniş masa" ve "yana kayma mekanizması"* bu iki özellik, yalnızca kardiyak tarama için değil, aynı zamanda omuzlar veya diğer bölgeler için de hastanın pozisyonunun kolayca ayarlanmasını sağlamaktadır. (*Opsiyonel)

Touch Vision: Tetkikler için dost ortam

Geniş bir LCD monitör kullanarak nefeslerini tutmaları gerektiği tetkik veya zamanlama hakkında hastalara açıklama yapabilirsiniz. Açıklamalar, anlaması kolay şekilde yazılarla ve görsellerle verilmektedir. 10 farklı dil ile uyumludur.

Nefes Kılavuzu

Nefes tutma zamanı ile ilgili bilgi veren nefes kılavuzu, tanımlamayı kolaylaştırır şekilde gantri içinde 3 farlı yerde bulunabilir. Otomatik ses ve görüntüyle. Nefes kılavuzu hasta için oldukça faydalıdır.

Details

Company Name Hitachi Healthcare Turkey Sağlık Sanayi A.Ş
Address Gölgeli Sokak,No: 18 06700 Gaziosmanpaşa Ankara - TÜRKİYE
E-Mail info@hitachi-healthcare.com.tr
Telephone +90 312 436 8282
Fax +90 312 436 9600