Skip to main content

Hitachi

Hitachi Healthcare Turkey Sağlık Sanayi A.Ş. 

Gelişmiş Fonksiyonellik , Üst Düzey Tasarım, Gelişmiş İşletim Sistemi ve daha fazlası

Yeni nesil MR Sistemi Echelon; hem kullanıcı hem de hasta rahatı göz önüne alınarak geliştirildi.

 

Günümüzde, modern görüntüleme cihazlarında; kaliteden ödün vermeden hızlı görüntü elde etmek ve yüksek performans başlıca özellikler haline gelmiştir. Tüm AR-GE departmanları bu amaçları gerçekleştirmek ve geliştirmek için çalışır.

Hitachi’nin Echelon MR Görüntüleme sistemi; ileri seviye fonksiyonları ve kullanıcı dostu özellikleri ile yeni nesil MR sistemlerinde hedeflerin gerçekleştirilmiş hali.

Echelon MR ile, tetkikler daha kolay ve daha hızlı elde edilir. Echelon; Manyetik Rezonans Görüntüleme sistemlerinde kullandığı en gelişmiş ve en ileri teknolojiler ile, daha net görüntüler sağlarken, kolay ve elverişli kullanım özelliği ile ihtiyaçlarınızın tümüne cevap verir.

 

Sınırları Aşan Fonksiyonellik

Daha net, daha hassas görüntüleme artık daha hızlı!

 

Echelon MR ile klinik incelemelerin kesinliğinin artması, medikal görüntülemede kalitenizi artırır.

Yüksek performans gerektiren özel çekimlerde bile Echelon‘un kolay uygulamaları sayesinde işlem süresi kısaltılır.

 

Hasta Dostu Zarif Tasarım

MR Magnetinin açık tasarımı başta olmak üzere; sakinleştirici renklendirmesi ve tasarımı da hasta üzerindeki çekim stresini azaltır.

Cihazın bu özellikleri, montaj esnasında da kompaktlığı ile birleşerek kolaylık ve hız kazandırır.

 

İşlem Kolaylığı

Echelon kullanıcı dostu arayüzü sayesinde az deneyimli bir operatöre bile kolaylıkla çalışabilme imkanı sağlar. Ayrıca Echelon hastane içi bir sistem ile entegre olmayı sağlayan DICOM ve IHE * 1 uyumluluk standartlarını sağlamaktadır.

 

 

 

 

Sentinel Sistemi ile Cihaz Güvenliği

Echelon MR Sistemi; Hitachi Müşteri Destek Sistemi Sentinel *2 ile uyumludur.

Cihaz içindeki dahili sensor ile Hitachi sunucularını bağlayan uzaktan denetim sistemi Sentinel, acil durumlarda en hızlı şekilde sisteme müdahale imkanı sağlar.

 

“Echelon” gelecek vaat ediyor..

Hitachi mühendisleri, sürekli değişen ve gelişen klinik ihtiyaçlar doğrultusunda; yüksek alan MR sistemleri üzerinde profesyonel araştırmalarına devam ediyor.

Hitachi Healthcare, görüntüleme ve teknolojilerinin araştırılmasında sürekli artan teşviğine devam edecek.

* 1: Opsiyonel

* 2: Ağ ortamı kurum tarafınca hazırlanacaktır. Sağlanan hizmetin içeriği sözleşmenin içeriğine göre farklılık gösterebilir.

 

 

Kullanışlılık

 

Bir MR sisteminin çalışması için bir çok unsur gerekmektedir. Manyetik homojenlik, uygulamalar, esneklik, güvenilir olması, servis desteği, kullanıcı dostu olma,… vb. Hitachi, tüm bu unsurları bir araya getirerek Echelon’u geliştirdi.

Bir MR çekimine dahil olan herkes için (kullanıcı / hasta / doktor / servis mühendisi vs.) hızlı ve kolay kullanım.

Hasta masasının alçalabilme kabiliyeti sayesinde küçük çocuklar, engelli ya da yaşlı hastaların masaya erişiminde büyük kolaylık sağlanmış olur.

Geniş magnet tüneli içindeki; seviyesi ayarlanabilir LED lamba sayesinde, hasta için aydınlık bir ortam sağlanarak hastanın çekim stresinin azaltılması amaçlanmıştır. Yine tünel içinde bulunan seviyesi ayarlanabilir havalandırma sistemi, hastanın konforunu artırmak için tasarlanmıştır.

Echelon; uzun hasta masasının, montaj esnasında küçük alanlarda bile kolay kurulum avantajına sahiptir. Tüm vücudu kapsayabilecek bir FOV alanı sağlayan; 2.800 mm’lik hareket alanına sahip hasta masası, 2 adıma bölünmüş montaj tasarımına sahiptir.

Operasyon paneli, el alışkanlığının çok hızlı kazanılabileceği şekilde tasarlanmıştır. Öyle ki kullanıcı panele bakmadan dahi parmaklarıyla seri kullanıma kısa zamanda geçer. Yüksek parlaklıktaki LED lambalar, fonksiyon tuşlarını daha görünür kılar.

 

 

Teknoloji

 

HOSS (High Order Shim System)

Manyetik alanda herhangi bir nedenden oluşabilecek inhomojeniteyi ortadan kaldırır.

Bir MR Görüntüleme Cihazında, en önemli faktörlerden biri manyetik alanın homojenitesidir. Daha önemli olan nokta ise; manyetik alanın içine hasta girdiğinde alan homojenitesinin bozulmamasıdır.

Echelon; HOSS (High Order Shim System) Teknolojisi ile manyetik alan içine hasta girdiğinde homojenitenin korunmasını sağlar. Klasik MR sistemlerinde; MR cihazının montajı bittikten sonra; shimming uygulanır. HOSS Teknolojisi; MR cihazında sonradan oluşabilecek karmaşık manyetik alan bozunum ve inhomojenitelerini ortadan kaldırmak amacıyla; üst seviye shimming uygulanmasını sağlar.

Ek olarak, meme ya da eklemlerde; lokal olarak ileri seviye shim ayarı yapabilen HOSS fonksiyonu, geniş alanlı FOV’larda, homojenite artırma etkisiyle birlikte bölgesel etkiyi birleştirerek daha homojen ve etkin sonuç sağlar.

BASG (Gradient Tabanlı Sekanslar Ailesi) ve EPI gibi manyetik alan inhomojenitelerinden diğer sekanslara göre çok daha fazla etkilenen sekans gruplarında, imaj kalitesinin çok daha yüksek hale getirilmesini sağlayan HOSS teknolojisi; aynı zamanda, omuz, diz gibi magnet merkezinden (isocenterdan) uzak yerleşimli anatomilerde, bölgesel yağ baskılamanın daha iyi sonuç vermesini sağlar. MR Spektroskopi gibi ileri düzey inceleme fonksiyonlarında da HOSS teknolojisi etkin sonuç alınabilmesi açısından oldukça önemlidir.

 

RADAR (RADial Acquisition Regime)

MR Görüntüleme sistemlerinde, manyetik alan değeri arttıkça, diğer bileşenlerin etkisiyle artefakt problemi görülme oranı artar.

Hitachi, hareket artefaktlarını engelleyen RADAR (RADial Acquisition Regime) görüntüleme metodunu geliştirmiştir. RADAR çalışma metodu, k- uzayının merkez noktasının etrafında, radial yöntemle elde edilen dataların toplanması metodunu kullanılır. Bu sayede k-uzayı merkezi defalarca taranmış olur. Bu gelişmiş yöntem ile farklı yönlerde oluşan artefaktların önüne geçilir.

RADAR ile tarama; sadece hareket artefaktlarını değil vücutta oluşan; nabız atışı ve BOS (Beyin Omurilik Sıvısı) hareketi gibi vücudun fizyolojik hareketlerinden oluşan artefaktları da ortadan kaldırır.

 


 

RAPID (Rapid Acquisition through a Parallel Imaging Design)

 

MR görüntülemede; görüntü kalitesinin yanında bir diğer önemli unsur ise sekans süresidir. Görüntüleme hızını artırmak için; manyetik alan gradyenti ve RF (RF transmission) gönderiminin daha güçlü olması gerekir. Yüksek hızlı taramayla, oluşan SAR (Specific Absorption Rate) ve dB/dt gibi yan etkiler için bir önlem olarak Hitachi, RAPID (Rapid Acquisition through a Parallel Imaging Design) teknolojisini geliştirmiştir.

RAPID yöntemine özel geliştirilmiş hassas alıcı bobinler (coil), imajların faz kodlama sayılarındaki azalmayı engeller. Sekans süresi kısaldığında, SNR değerinin düştüğü bilinmektedir.  RAPID; tarama öncesi elde edilen, sensitivite katkılı pre-scan kalibrasyon datası ile tarama esnasında elde edilen sensitivite katkılı oto-kalibrasyon datası arasında seçim yapılabilmesini sağlar.