Skip to main content

Hitachi

Hitachi Healthcare Turkey Sağlık Sanayi A.Ş.Saf araştırmadan klinik uygulamalara

ETG-4100, beyindeki oksijenli ve deoksijenli hemoglobin seviyelerinin değişimini ölçmek için farklı dalga boylarında yakın kızılötesi ışık kullanır. Sistem tüm ölçüm alanını aynı anda ölçebilir ve gündüz / yapay oluşturulmuş koşullarda kullanılabilir. Sistem yazılımı "hepsi bir arada" çözümdür. Deneysel tasarımdan ölçüme, ham verilerden analize kadar ETG-4100 tüm araçları tek bir ünitede birleştirir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yüksek performanslı optik ölçüm teknolojisi

Sistem kilitleme yöntemini benimseyerek tüm ölçüm alanını aynı anda ölçebilir ve çığ fotodiyotu sayesinde normal oda aydınlatma koşullarında kullanılabilir.

 

Lock-in metodu

 

Kısa dalga boyu (695nm / 830nm) ile yüksek S / N oranı hemoglobin ölçümü

ETG-4100, beyindeki oksijenli, deoksijenli ve toplam olarak üretilen hemoglobin seviyelerinin değişen değerlerini ölçmek için iki tür farklı dalga boyuna yakın kızılötesi ışık kullanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiber Tutucu Çeşitleri

Kolay konumlandırma ve üstün giyilebilirlik

Yay yüklü fiberler,  üstün veri kalitesi ve konfor sağlar.

 

3x5'lik tutucu

4x4'lük tutucu

3x3'lük iki set tutucu

2x11'lik tutucu

3x11'lik tutucu

 

 

Yenidoğan / Bebek Probu

Malzeme silikon kauçuktan yapılmıştır ve hem kolay konumlandırma hem de iyi giyilebilirlik bakış açısıyla geliştirilen tutucu optik fiber yapıdadır. Başı nazikçe sarar.

 

 3x3                            3x5

 

 

 Manyetik olmayan prob (MRI uyumlu fiberler)

Eş zamanlı ölçümler için MRI uyumlu fiber probların 10 metreye kadar farklı uzunluklarda çeşitleri mevcuttur.

 

 

 

Amacına göre ölçüm ve analiz verilerinin çeşitli gösterimleri

Ekran, hemoglobin konsantrasyon değişimine göre birçok yönden değişir.

 

Uygulama analizi

Genel analizden kısmi analize

Grup analizi (grup ortalaması, gruplar arasındaki fark, t testi vb.), İlgi Bölgelerin analizi (dalga formu analizi), aynı bloklar üzerinden ortalama, Temel Bileşen Analizi yapılabilmekte ve ham verilerin ikincil analiz yazılımına alınabilmesi sağlanabilmektedir.

 

Harici cihaz ile arayüz (diğer PC, ölçüm cihazı vb.)

Harici cihaza bağlandığında senkron ölçüm mümkündür. Veri ve rakamlar harici cihazda gösterilecektir.

 

Gerçek zamanlı veri çıkışı

Ölçüm sırasında gerçek zamanlı veri çıktısının beyin makine arayüzüne veya biofeedback'e uygulanması beklenir.

 

 

Video arayüzü

Bir video kamera bağlayarak ve ölçümler sırasında görüntüler izlenebilir. Veri ve video kaydı otomatik olarak senkronize edilir.

 

 

* Video kamera ve tripod ürüne dahil değildir.


 

3B topografya sistemi

3B Konumlandırma Ünitesi
Liflerin ve kanal konumlarının gerçek zamanlı olarak kesin belirlenmesi.

 

   


  

3B Kompozit Ekran Ünitesi

Yapısal MR görüntülerini sayısallaştırılmış NIRS verileriyle birleştirmek ve MR görüntülerinde üst üste binen hemoglobin konsantrasyonlarını gösterir.


 

Çift yoğunluklu ölçüm fonksiyonu

Uzamsal çözünürlüğü 3,0 cm'den 1,5 cm'ye artırır.

Çoklu mesafe ölçüm fonksiyonu

Serebral kan akımında derin ve sığ değişikliklerin kesin olarak belirlenmesini sağlar.

 

 
Referans:
Tsukasa F, et al: Çok mesafeli optodlar ve bağımsız bileşen analizi kullanarak derin ve sığ doku katmanlarının fNIRS sinyaline katkısının nicel değerlendirmesi. NeuroImage 85 (2014) 150-165; (Hitachi, Ltd. Center for Exploratory Research)