Skip to main content

Hitachi

Hitachi Healthcare Turkey Sağlık Sanayi A.Ş. 

0.35sn/dönüş İle Tüm Vücut Tarama

SCENARIA geleneksel CT trendini değiştirecek.

Scenaria 64/128 CT 64 dedektörlü 128 kesitli model olarak, yoğun çekim yapan birimlerin BT ihtiyaçlarını karşılamak için, geliştirilmiş ve hızlandırılmış iş akışı ile kullanım kolaylığı sağlar. 75 cm geniş gantri açıklığı, geniş masa üstü, 250kg’a kadar hasta taşıma kapasitesi bariyatrik hastalar için benzersiz olup, opsiyonel lateral kayabilen masası ile maksimum etkinlik, görüntü kalitesi ve hasta konforu sağlar.

SCENARIA ile en son yüksek hızlı veri örnekleme teknolojilerimiz sayesinde yalnızca kardiyak tarama için değil, komple vücut taramaları için de 0.35 sn/dönüş tarama hızı kullanılabilmektedir.

Operatör ve hekim ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap verebilmek adına, görüntü kalitesi, iş akışı ve kullanıcı dostu arayüz daha verimli hale getirilmiştir.

 

 

64 kanal/128 kesit BT SCENARIA yeniden doğdu.

Sadece kalp için değil, aynı zamanda karın ve alt ekstremite gibi tüm vücut bölgeleri için kullanılabilen,  0.35sn / dönüş ve yüksek frekanslı taramada çeşitli artefaktları azaltan CORE yöntemi ile hem yüksek hızlı tarama sağlar, hem de yüksek görüntü kalitesi elde edilir.

 

Touch Vision: Tetkikler için kullanıcı dostu arayüz

Geniş LCD monitör kullanılarak hastalara nefeslerini tutması gereken tetkikler ve zamanlaması hakkında bilgi verilebilmektedir. Açıklamalar, kolay anlaşılır bir şekilde yazı ve çizimlerle gösterilmektedir. 10 farklı dile desteği bulunmaktadır.


Yüksek Hız ve Yüksek Görüntü Kalitesi

Yüksek hızlı görüntüleme oranı

SCENARIA’da Maksimum FOV taraması yaparken bile çevreleyen alanda yeterli veri yoğunluğunu sağlamak amacıyla sadece kalp değil tüm vücut bölgelerinde 0.35 sn/dönüş oranında tarama yapılır. Bu özellik, yalnızca SCENARIA için geliştirilmiş veri toplama sisteminin yüksek hızlı görüntüleme oranıyla yapılmaktadır.

 

 

 

 

CORE yöntemi (3B görüntü yapılandırma algoritması)

CORE (Koni ışınlı yapılandırma) yöntemi, piksel başına yapılandırmaya yönelik kullanılacak elde edilen verinin aralığını en uygun hale getirir. Dedektörün tüm genişliğini etkin biçimde kullanarak, Feldkamp yöntemine kıyasla daha fazla veri kullanılabilir olmaktadır. Yüksek eğimli taramada kemik kenarı sebebiyle oluşan çizgi halindeki artefakt ve bağırsak yolu hareketi sebebiyle oluşan hareket artefaktı azaltılır ve iyi kalitede görüntüler elde edilir.

 

Yüksek hızlı tarama 180mm/sn

Göğüs-karın için tarama süresi (700mm), 180mm /sn (0.35sn/rot, BP1.58) tarama hızında 3.8 saniyedir.

 

Doz Bilgisi

Doz Raporlama ve Farkındalığı

Scenaria, hem DICOM Doz Yapısal Raporunu hem de BT ve doktor okuma dozu raporlama ihtiyaçlarınızı tam olarak karşılayabilmek için Basit Doz Raporu sağlar ve, Scenaria, uyarıları veya uyarı seviyelerini aşabilecek muayene dozlarını izlemek için NEMA XR-25 ile uyumlu Doz Kontrolü içerir.

Doz kontrol sistemi BT kullanıcıları için çok gereklidir. Doz bilgisi kaydedilebilir ve tıpkı bir BT görüntüsü gibi PACS'a gönderilebilir. Bu sayede doz sadece ekranda gösterilmekle kalmaz, tüm tesis içerisinde paylaşılabilir. Talepte bulunan doktor, PACS görüntüleyicisini kullanarak, BT bilgisiyle birlikte doz bilgisini kolayca teyit edebilir. Böylece doz bilincini korumak için uygun bir ortam sağlanmış olur.

Doz bilgisi PACS’a Dicom SR Raporu olarak gönderilebilir.

 

 

Düşük Doz

Intelli IP Advanced

Hitachi tarafından geliştirilen Intelli IP Advanced, Intelli IP’ye eklenerek geleneksel Intelli IP'ye kıyasla istatistiksel işlem doğruluğunun geliştirildiği yinelemeli bir fonksiyon elde edilmiştir. Özellikle Intelli IP Advanced, iteratif bir işlemle yüksek hassasiyetli bir istatistiksel modele dayanan projeksiyon alanındaki gürültüyü azalttıktan sonra görüntü alanındaki anatomik ve istatistiksel karakteristiğe dayalı görüntü kalitesini ayarlayan bir işlemdir. Görüntü gürültüsü ve çizgi artefaktı miktarını büyük ölçüde azaltmaktadır.

 

IntelliEC Plus

Bu yeni özellik, Intelli IP Advanced'in gürültü azaltımını dikkate alarak tüp akımını modüle eder. Hedef SD değerine Intelli IP olmadan AEC'ye kıyasla daha düşük tüp akımıyla kolayca ulaşılabilir. Hem tekrarlı işlem hem de doz optimizasyonu uygulayarak, daha etkili bir doz azaltma sağlanır.

 

Çoklu-Bowtie Filtreleri

Görüntülenecek anatomiye dayanan Çoklu Bow-tie filtre boyutu seçimi, filtrenin görüş alanı dışındaki alanlarda radyasyon dozunu azaltır. Opsiyonel otomatik yanal kaydırma masası ile birlikte kullanıldığında, merkez dışı anatomi  merkeze göre daha az doz alır.

 

 

 

 

Kardiyak CTA için Azaltılmış Doz

 

Intelli EC Cardiac

IntelliEC Cardiac, kardiyak devrinin aşamasına dayanan retrospektif tarama altındaki tüp akımını değiştirir. Bu fonksiyonla, diyastol süresince uygun hale getirilmiş dozla ve sistol süresince düşük dozla tarama yapılabilmektedir. Bu bağlamda, sabit doz miktarlı kardiyak taramaya kıyasla daha düşük bir doza ulaşılabilir. Doz modülasyonu iki aşamaya kadar ayarlanabilir ve maksimum doz her biri için ayarlanabilir.

 

EKG Doz Modülasyonu

Görüntü rekonstrüksiyonu için gerekli olmayan retrospektif aralıklı muayenenin kalp fazları sırasında mA'yı % 80'e kadar azaltır, bu sayede radyasyon dozu da azaltılmış olur.

 

Aksiyel Snap-Shot Görüntüleme

Radyasyon dozunu azaltmak için prospektif kardiyak çekiminde step-and-shoot tarama biçimi kullanılarak yalnızca kardiyak döngüsünün bir fazında X ışını verilir.  

 

 

Kardiyak Tarama

Yüksek hassasiyette kalp taramasıyla birlikte, doza maruz kalma oranı da azaltılmaktadır. Taramadan sağlık kontrolüne kadar farklı uygulamalar için kullanılan kardiyak BT tarama, daha basit ve daha etkin hale getirilmiştir.

 

IntelliCenter

Lateral masa kullanılarak spatiyal çözünürlüğün geliştirilmesi

SCENARIA, masanın lateral hareket esnekliğini geliştiren yanal kayma mekanizması sunmaktadır. Tarama alanının merkezini rotasyon merkezine konumlandırarak uzaysal çözünürlüğün artırılması amaçlanır. (*Opsiyonel)

 

Kardiyak vakada daha az maruziyet oranı

Kardiyak Bow Tie Filtre (röntgen telafi filtresi), standart olarak donanıma eklenmektedir. Masanın yana kayar mekanizmasıyla birlikte bu filtrenin kullanılmasıyla, vücut filtresine göre daha dar röntgen ışını verildiğinden, doz maruziyet oranı komple alan için (İlgi Alanını içinden ve dışından) 1/4 ve İlgi Alanının dışı için 1/3 oranda azaltılabilmektedir.

 

CardioConductor
(Önerilen kardiyak tarama parametre ayarı)

CardioConductor nefes tutma pratiği sırasında kalp atış hızı aralığını kullanarak önerilen tarama koşulunu otomatik olarak ayarlayan yazılımdır.

Nefes tutma uygulaması hem konsol hem de tarayıcıdan yapılabilir (Touch Vision). Tarama koşulunun ayarlanması, çeşitli tarama durumlarına bağlı olarak  koşulu özelleştirmek için elle ya da  basit tarama yapabilmek için otomatik olarak yapılabilir.

 

CardioHarmony(*)
(
Otomatik kardiyak faz seçimi)

Hareket eden seviye, tüm kalp için faz başına oluşturulan görüntülere dayanarak çıkarılır. Sistem, kalp atışında minimum hareket fazını bulur ve optimal rekonstrüksiyon fazını önerir. Kardiyak BT'nin iş akışı için bir darboğaz olan optimal fazın aranma süresi, en az bir dakika azaltılır (*opsiyonel)

 

 

Uygulamalar

Nörolojik Görüntüleme

Scenaria BT, belirgin Nörolojik yumuşak doku tanımlaması sağlar ve ayrıca Boyun ve Beyin BT Anjiyografisinin klinik rolünü genişletir. Karotis ve vertebral arterlerin değerlendirilmesi için CTA'nın kullanımı artık bir normdur. Geliştirilmiş ince dilim rekonstrüksiyonu ve ileri işleme yöntemlerine sahip Scenaria BT ile hem boyunda hem de intrakranial damarlarda stenoz tespitinin doğruluğu artırılmıştır. Serebral anevrizmalar ve diğer vasküler hastalıklar da  Scenaria ile kolayca tanımlanabilmektedir.

 

Yumuşak doku


İntraventriküler kanama


Yumuşak Doku


Subdural hematom


Willis Poligonu CTA


Karotid Arterler CTA

Ortopedik Görüntüleme

Scenaria'nın hızlı görüntü edinimi, anatomik kapsama hızı ve üstün görüntü çözünürlüğü, kas iskelet sistemi travmalarında hızlı tanı ve tedavi sağlarken, üç boyut reformasyonları ve kombine ince dilim rekonstrüksiyonu ile kas-iskelet sistemi için ayrıntılı bir değerlendirme imkanı verir. Ayrıca, Scenaria’da metal implantların neden olduğu artefaktları en aza indirmek için gelişmiş özellikler bulunmaktadır.

Tibula kırığı

Metal artefakt azaltıcı donanım -

Metal implant

Metal artefakt azaltıcı donanım -

Metal Fiksasyon

Travma


Metal artefakt azaltıcı donanım - Çivi


Metal artefakt azaltıcı donanım -Çivi


Humerus Başı Kırığı


Metal artefakt azaltıcı donanım – Fiksasyon aygıtı


Metal artefakt azaltıcı donanım - plak

Toraks/Vücut Görüntüleme

Scenaria, hasta uyumu ve görüntü kalitesinde ortaya çıkan iyileşmelerle görüntü edinim sürelerini önemli ölçüde azaltmıştır. Tarayıcının rutin vücut muayenesi için 0.35 saniye rotasyon süresi sayesinde, yumuşak doku organlarının görüntülemesinde büyük önem taşıyan kontrast artırımının çoklu fazlarının elde edilmesini mümkün kılar. Daha yüksek Z-ekseni çözünürlüğü, Göğüs, Abdomen ve Pelvis'in çeşitli konjenital, neoplastik, inflamatuar ve travmatik lezyonlarının tanısında kritik bir rol oynayan mükemmel çoklu-yüzeyel görüntü rekonstrüksiyonuna izin verir.


Renal Arter CTA


Aort CTA

CTA Akış


Pulmoner Emboli


Yumurtalık Tümörü


Böbreklerde Arteryel Artış


Karaciğer Lezyonları

 

Kardiyak Görüntüleme

Scenaria, etkili koroner BT anjiyografi (CTA) ve kalsiyum skorlama özellikleri sunarak kardiyak görüntülemede BT'nin klinik rolünü geliştirir. 128 kesitli BT'nin, Koroner Arter Hastalığı (KAH) için yüksek bir negatif prediktif değer ile değerli katkılar sağladığı gösterilmiştir. Scenaria, daha küçük anatomik detayları çözmek ve tüm koroner arter ağacının görüntülemesini sağlamak için gelişmiş tarama ve doz azaltma teknolojilerini kullanım kolaylığı özellikleriyle birleştirir.


RCA - MIP


LAD – kalsiyum lezyonları


LAD-stent


VR görüntü


Axial - LAD


VR – Aortik eğim