Skip to main content

Hitachi

Hitachi Healthcare Turkey Sağlık Sanayi A.Ş.Dijital Mamografi günümüzde meme kanserinin saptanmasında kullanılan en gelişmiş teknolojidir. Dijital Meme Tomosentez (DBT) sistemi, farklı açılardan düşük dozda X-ışınları serisi almaktadır, bu kesitler sonrasında detektörden gelen farklı yüksekliklerde göğsün görüntülerinde yeniden yapılandırılmaktadır.


Bu, tetkik süresince saptanan herhangi bir objenin, çoklu kesitler üzerinde keskin şekilde görüntülenmesi ve bunun da şüpheli lezyonun doğasının, konumunun ve boyutunun daha iyi değerlendirilmesine olanak vermesi anlamına gelmektedir.

 

Helianthus DBT, tomosentez için özel olarak tasarlanmış olan saçılmayı önleyici ızgara kullanmaktadır. Bu ızgara, yarı iletkenleri tanımlamak için kullanılan aynı teknolojiye dayanmaktadır ve ışının homojen şekilde yayılmasına olanak vermektedir. Bu yolla görüntüler daha keskindir ve uygulanan doz "EUREF" gereksinimlerini karşılamaktadır.


Büyütme görüntüleri hariç, herhangi bir tetkik için ızgaranın kullanımı, 2 boyutlu taramada, 3 boyutlu tomosentez ve stereotaktik biyopside mükemmel tanılama görüntüleri almak için Helianthus DBT'yi hızlı ve komple bir çözüm haline getirmektedir.


COMBO modunun seçilmesiyle operatör, aynı kompresyon oranıyla ve geleneksel mamografiye yönelik EUREF limitlerine uygun daha düşük dozla 3B ve 2B dijital mamogramlar elde edebilir.