Skip to main content

Hitachi

Hitachi Healthcare Turkey Sağlık Sanayi A.Ş.Tanısal Raporlama Platformu

Tanısal Raporlama Platformu

VidiStar: Tanısal Raporlama Platformu

Görüntü Arşivleme ve İletişim Sistemi (PACS)

Görüntü Arşivleme ve İletişim Sistemi (PACS)

PACS, Görüntü arşivleme ve iletişim sistemleri, (Picture Archiving and Communication System) Klinik görüntüleme analiz ve ileri düzey görüntü işleme sistemleri, VNA çözümleri...Pacs, Pacs Sistemi, Pacs Yazılımı, Teleradyoloji, Pacs nedir,